/BIH/ HR/SLO/MK/EN/
Dolcevita_mk
7

Добивање на шеќер од шеќерна трска

Добивање на шеќер од шеќерна трска се врши во фабрики, кои што се наоѓаат во близина на подрачјата на одгледување. Причината е тоа што отсечената трска, после жетвата, мора што е можно побрзо да се преработи, за да се одржи шеќерот и за да се избегне намалување на неговата количина, поради дејството на микроорганизмите.

више …