/BIH/ HR/SLO/MK/EN/
Dolcevita_mk
4

Видови на шеќер

Во природата се наоѓаат голем број на различни видови на шеќер, па така и во нашата иshрана наоѓаме повеќе различни видови на шеќер. Овде не мислиме на разликите во нивната форма (кристален, коцка и прав) или во нивната боја (бел, полубел, светло кафеав, и.т.н.), туку и на самиот хемиски состав и процесот со кој што настанува.

више …
6

Добивање на шеќер од шеќерна репка

Преработката на шеќерна репка секоја година се врши помеѓу крајот на септември и средината на јануари, а тоа доведува до биолошки условениот систем на жетва и преработка (кој што се нарекува „Кампања на шеќерната репка“).

више …